Agenda Stichting het Limburgs Landschap

Hiernaast vindt u alle activiteiten en excursies die plaatsvinden op de Groote Heide, georganiseerd door Stichting het Limburgs Landschap. De activiteiten zullen van start gaan vanaf Gasterij Groote Heide. 

Vlinders en planten (13-07)

Created with Sketch.

De meeste vlinders leggen hun eitjes op planten die later door de rups gegeten zullen worden. Deze planten noemen we de waardplanten van de vlinder. De grote brandnetel is een van de voornaamste waardplanten.

Rupsen van de kleine vos, dagpauwoog, landkaartje en atalanta leven ervan. De rupsen van het groot en klein koolwitje leven van koolplanten. De planten waaruit vlinders de nectar halen, noemen we nectarplanten.

Vlinders bezoeken vooral graag gele en blauwe bloemen, maar ze zijn ook wel op andere kleuren te vinden. Ze zuigen de nectar op met hun lange roltong. Niet alle soorten dagvlinders drinken nectar van dezelfde soort bloemen. Er zijn zelfs vlinders die helemaal geen voedsel tot zich nemen. Zij hebben als rups zoveel gegeten dat ze nog voldoende vetreserves hebben om te kunnen leven.

Een bekende nectarplant is de vlinderstruik (Buddleja), maar ook lavendel, wilde marjolein en koninginnekruid doen het goed bij de vlinders. Tijdens deze natuurexcursie zullen de gidsen van de Groote Heide op zoek gaan naar vlinders en rupsen.

Door de bossen van Schrolik (27-07)


Created with Sketch.

Het natuurgebied “Schrolik” ligt aan de Groote Heide net over de grens in Venlo. Het is ontstaan na grootschalige turfwinning in de laagveen vennen van de “Krickenbecker seen”. Kenmerkend voor dit gebied zijn de beukenbomen die ons ieder jaar weer verbazen door hun enorme grootte, speciale vormgeving en hoge ouderdom.

Als het afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden even mogelijk is bezoeken we ook enige restanten van de in oorlogstijd gebouwde vliegtuighallen van de voormalige “Fliegerhorst”. Ook bijzondere begroeiingen en onverwachte paadjes die dit gebied kenmerken zult u met onze gidsen verkennen. Kortom een bijzondere excursie.

Tijdslot: 13.30 - 16.00